آرستوبول

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آرستوبول maddesi. Sayfa:115


Aristobulus - آرستوبول

یونانلاشمش یهود عماسندن اولوب، بطلمیوس فیلومتورك زماننده میلاددن ١٥۰ سنه اول اسكندریه ده بولنوردی. توراتك یونانی لساننده

تفسیرینی یازوب، یونان حكماسنك بوكتابی كورمش، وبوندن بعض شیلر اخذ ایتمش اولدقلرینی ادعا ایدیوردی.

Kamusul Alamde Aristobulus maddesi, آرستوبول osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Aristobulus nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280