آرستاغوراس

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آرستاغوراس maddesi. Sayfa:114


Aristagoras - آرستاغوراس

یاخود آرسطاغراس میلاد-

دن ٥۰٤ سنه اول او وقتلرده فرس دولتنك النده بولنان آناطولی سواحل غربیه سنده (میلت) شهر قدیمنده دولت مذكوره طرفنده نصب اولنمش والی ایكن، اعلان عصیان ایده رك، آتنه لیلرك دخی امدادیله ایرانیلرله محاربه یه طوتیشمش ایسه ده، مغلوب اولوب، (تراكی) یعنی رومیلی طرفلرینه فرار ایتمش، واوراده قبل المیلاد ٤٩٨ تاریخنده قتل اولنمشدر.

Kamusul Alamde Aristagoras maddesi, آرستاغوراس osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Aristagoras nedir anlami. hakkinda bilgi4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277 284