آرستارخس

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آرستارخس maddesi. Sayfa:114


Aristarkus - آرستارخس

یاخود آرسطارخس ویا آرستارق یونان قدیم ادباسندن اولوب، میلادك ١٨۰ تاریخنده سمدرك آطه سنده طوغمش، وبیزانسلی (آرستوفان) دن تحصیل علمله، اسكندریه یه‌ كیده رك، بطلمیوس فیلومتورك اوغللرینی تربیه یه مأمور اولمش؛ ومؤخراً ٧٢ یاشنده اولدیغی حالده، قبریس آطه سنده وفات ایتمشدر. تنقید آثارده فوق العاده مهارتی اولوب، علی الخصوص اومیروسك منظومه لرینی منقدانه ومحققانه شرح وتحشیه ایتمش اولدیغندن، تنقیدده ضرب مثل حكمنه چكمشدر.

Kamusul Alamde Aristarkus maddesi, آرستارخس osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Aristarkus nedir anlami. hakkinda bilgi3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283