آرزيلا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آرزيلا maddesi. Sayfa:112


Arzila - آرزيلا

مغربك بحر محیط اطلاسی ساحلنده و طنجه نك ٤۰ كیلومتره جنوب غربیسنده واقع اولوب، كتب اسلامیه ده (سلا) اسمیله مشهور اولان شهردر، كه رومالیلرك زماننده (زیلیس) دنیلیردی. [((سلا)) ماده سنه مراجعت بیوریله.]

Kamusul Alamde Arzila maddesi, آرزيلا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Arzila nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280