آردروسان

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آردروسان maddesi. Sayfa:104


Ardrossan - آردروسان

اسقوچیانك جنوب طرفلرنده (آیر) قضاسنك بر كوچك قصبه ولیمانیدر، كه (آران) آطه سنك قارشیسنده و (آیر) شهرینك ٢٧ كیلومتره شمال غربیسنده واقع اولوب، ٥ ٣٨٤ اهالیسی واردر. لیمانی واسع وپك ایشلك، ودكیز حماملری مشهوردر.

Kamusul Alamde Ardrossan maddesi, آردروسان osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ardrossan nedir anlami. hakkinda bilgi4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277 284