آرداشز

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آرداشز maddesi. Sayfa:103


Ardaches - آرداشز

اشكانیان سلاله سنك صوك حكمداری اولان آردشیره ارمنی مورخلری طرفندن ویریلن اسمدر، كه اوروپاجه دخی تعمم ایتمشدر. ساسانیلرك غلبه سیله ایران اونلرك الینه چكدكدن صكره ، اشكانیان سلاله سنك بر شعبه سی بر مدت ارمنستانده حكم سورمش، وبوشعبه دن دخی آرداشز اسمنده بر قاچ حكمدار كلمشدر.

Kamusul Alamde Ardaches maddesi, آرداشز osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ardaches nedir anlami. hakkinda bilgi5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278 285