ابروچی

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde ابروچی maddesi. Sayfa:8


Abruzzo - ابروچی

وایتالیانجه ایتالیانك نا پولی یه ملحق بر مملكتیدر، كه آدریاتیق دكیزینه ناظر اولوب، (پسقاره) نهریله ایكی یه بولنمش، واوچ ایالنه تقسیم اولنمشدر؛ مركز لر (ترانو)، (آقوییلا) و (كتی) قصبه لریدر. سطحی ١٣۰۰۰ مربع كیلومتره، و اهالیس ٩۰۰۰۰۰ نفوسدر . طاغلق واورمانلق بر یر اولوب ، قورد وآییلری چوقدر . محصولاتی باشلیجه زیتین یاغی،‌پرنج، شراب، ایپك و صفراندن عبارتدر . صنایعی كریدر . اهالیس جنكاوردر .

Kamusul Alamde Abruzzo maddesi, ابروچی osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abruzzo nedir anlami. hakkinda bilgi3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283