آبردین

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آبردین maddesi. Sayfa:7


Abardin - آبردین

مملك مجمعۀ آمریقاده، ( میسیسی) جهوریتنك جهت شمالیه سنده، ( الاباما) نهرینه منصب اولان (تومبیغبه) چایی اوزرنده واقع بر شهر اولوب، (مونروىۀ) ایالتنك مر كزیدر. بعض موسملرده كمیلر شهره قدر چیقه بلیلرلر. بو شهر ١٨٣٦ سنه میلادیه سنده تأسیس اولنوب، ١٨٦۰ ده ٦۰۰۰ اهالیسی وار ایدی. اخرا اجاتی باشلیجه پاموقدن عبارتدر .

Kamusul Alamde Abardin maddesi, آبردین osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abardin nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280