احمد شاه ابدالی

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد شاه ابدالی maddesi. Sayfa:799


Ahmed Şah Ebdali - احمد شاه ابدالی

افغانستانده بر بیوك دولت مؤسسی اولوب، عن اصل (ابدال) قبیله سنك رؤساسندن ایكن، ایران شاهی نادرشاه طرفندن ایرانه كتورلمش، و بونك جالندن اولمشیدی. ١١٦۰ تاریخنده واقع نادر شاهك قتلی اوزرینه، صاحب ترجمه افغانستانده كندی قبیله سنه چكیله رك، اعلان استقلال ایله، افغانستانك هر طرفنی ضبط ایتمش؛ و او صره ده بر طاقم ذی قیمت خزاىٔن الینه كچوب، الیوم انكلتره قرالیچه سنك تحت تصرفنده بولنان (كوه نور) نام جسیم الماس پارچه سنه دخی متصرف اولدقدن صكره، بو سیع بلاده باشلایه رق، ایرانك بر قسمنی و هندستانك قسم شمالیسسیله كشمیری دخی ضبط ایتمشیدی. ٢٦ سنه لك فتوحاتله سلطنت ایتدكدن صكره، ١١٨٧ تاریخنده قندهارده وفات ایتمشدر. اوغلی و خلفی اولان تیمور شاه زماننده دولتی خیلی كوچلمشدر.

Kamusul Alamde Ahmed Şah Ebdali maddesi, احمد شاه ابدالی osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Şah Ebdali nedir anlami. hakkinda bilgi2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282