احمد جام

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد جام maddesi. Sayfa:797


Ahmed Cam - احمد جام

(ابو النصر _ بن ابی الحسن) حراسانده جام قصبه سنك مشاهیر شعرا و مشایخندن اولوب، مناقب و كراماتی مشهوردر. تصوفه داىٔر ((سراج السایرین) كبی بعض تألیفات معتبره سی واردر. ٥٣٢ تاریخنده وفات ایدوب، تصادفأ (احمد جامی) تركبی تاریخ وفاتنی مشعردر. شو شو قطعه جملۀ اشعارندندر : نه در مسجد كذارندم كه رندی نه در میخانه كان خمار خامست میان مسجد و میخانه راهیست غریبم عاشقم آن ره كدامست

Kamusul Alamde Ahmed Cam maddesi, احمد جام osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Cam nedir anlami. hakkinda bilgi3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283