احمد پاشا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد پاشا maddesi. Sayfa:797


Ahmed Paşa - احمد پاشا

جنتمكان سلطان عبد المجیدخان دوری مشیرانندن اولوب، قریم محاربه سنده خیلی خدمتی كورلمش؛ و بعده شام والیلكی ایله بشنجی اردو مشیریتنه نصب اولنه رق، ١٢٧٧ تاریخنده ظهورایدن شام وقعۀ الیمه سنده كوشك طاوراندیغندن، سنۀ مذكوره ده اعدام اولنمشدر.

Kamusul Alamde Ahmed Paşa maddesi, احمد پاشا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Paşa nedir anlami. hakkinda bilgi6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279 286