احمد پاشا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد پاشا maddesi. Sayfa:797


Ahmed Paşa - احمد پاشا

(كوچك _) سلطان مراد خان رابع دوری وزراسندن اولوب، سیواس و شام كوتاهیه والیلكلرنده بولندقدن صكره، آناطولیده اظهار عصیان ایتمش اولان الیاس پاشانك تنكیلنه مأمور اولمغله، موفق اولدیغندن، بعد التلطیف ١۰٤٢ تاریخنده شام و الیلكنه اعاده اولنمش؛ و اوراده دخی معن اوغلنك وساىٔر سركشانك حركات باغیه سنه ختام ویره رك، امن و‌ اسایشی اعاده یه موفق اولمش؛ ایران محاربله سنده طرف پادشاهیدن اریوانه جلب اولنه رق، بعده موصل محافظلغنه تعیین اولنمش؛ و اوراده خسته لنوب، ١۰٤٦ ده شاه عباسه قارشی اولان بر محاربه ده شهید اولمشدر.

Kamusul Alamde Ahmed Paşa maddesi, احمد پاشا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Paşa nedir anlami. hakkinda bilgi5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278 285