احمد پاشا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد پاشا maddesi. Sayfa:796


Ahmed Paşa - احمد پاشا

(سیدی _) سلطان محمد خان رابع دورنده ١۰٦٦ تاریخنده سیواسدن كلوب، قپودان دریا اولمش؛ و بش آی قدر بو غازلری محافظه ایدوب، بعده عزل ایله، بو سنه والیلكنه تعیین، و اوراده اعدامله، سر مقطوعی درسعادته ارسال اولنمشدی.

Kamusul Alamde Ahmed Paşa maddesi, احمد پاشا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Paşa nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280