احمد پاشا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد پاشا maddesi. Sayfa:796


Ahmed Paşa - احمد پاشا

(حافظ _ ) حرم همایون آغالرندن اولوب، ٩٩٧ ده كیلارجی باشلیقدن فیریس بكلر یكیسی، و ایكی سنه مصر والیسی اوله رق، رتبۀ وزارتله تبجیل اولنمشیدی.١۰۰٣ تاریخنده بو سنه محافظلغنه، و بعده بو دین و ودین و طونه سردارلغنه، و مؤخراً وزیر ثانی عنوانیله صدر اعظم ابراهیم پاشانك قاىٔممقاملغنه، و بر مدت صكره آناطولی محافظلغنه نصب اولنمش ایدی. ایكی سنه صكره استانبوله جلبله، وزارتی آلنه رق، یدی قله ده حبس اولنمش ایسه ده، متعاقباً سلطان احمد خانك جلوسنده صدر اعظم علی پاشانك قاىٔممقامی اولمشدر. بعده متقاعد اولوب، ١۰١٦ ده حجه كیتمش، و ١۰٢٢ ده وفات ایتمشدر.

Kamusul Alamde Ahmed Paşa maddesi, احمد پاشا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Paşa nedir anlami. hakkinda bilgi5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278 285