احمد پاشا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد پاشا maddesi. Sayfa:796


Ahmed Paşa - احمد پاشا

طرف دولت علیه دن مصره تعیین اولنان ولاتك دردنجیسی اولوب، كندیسی قانونی سلطان سلیمان خانك رجالندن اولمغله، ردوس جزیره سنك فتحنده حسن خدمتی سبقت ایتمش اولدیغندن، وزیر ثالث اولمش؛ و ٢٩٢ تاریخنده مصر والیلكنه تعیین اولنه رق، اورایه و صولندن درت آی صكره، استقلال خیال خامنه دوشه رك، (ملك منصور سلطان احمد) نامیله كندی اسمنه خطبه اوقوتدیرمش ایسه ده، دور استقلالی دخی آنجق ١٢ كون سوروب، ٩٣۰ تاریخنده وزیر اعظم اتخاذ ایتمش اولدیغی محمد بك طرفندن مغلوب، و فرار ایدر كن قتل اولنمشدر.

Kamusul Alamde Ahmed Paşa maddesi, احمد پاشا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Paşa nedir anlami. hakkinda bilgi4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277 284