احمد پاشا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد پاشا maddesi. Sayfa:795


Ahmed Paşa - احمد پاشا

جنتمكان سلطان محمود خان ثانی دورنده صدارت عظمایه ترفیع اولنان وزرادن اولوبي طربزونلیدر. استانبوله ورودله، بعض خدماتده بولنه رق، قپوجی باشیلق رتبه سنه ناىٔل اولدقدن صكره، ابراىٔیل نظارتبه تعبیر اولنمش؛ و اوراده حسن خدمتی كورلمكله، درسعادته جلب اولنه رق، امیراخور پایه سیله تلطیف، و صربیه جهتنده بولنان تپه دلنلی ولی الدین پاشا و ساىٔر امرای اردویه مهمات یتیشدیرمك اوزره، سوریجیلكله او طرفه اعزام اولنمش ایسه ده، ١٢٢٦ تاریخنده ادرنه دن اعاده اولنه رق، مسند صدارته ترفیع اولنمشدر. بر سنه ایله بش آی بو مقامده قالدقدن صكره، عزل اولنه رق، ارضرومه و الی اولمش؛ و بر مدت صكره اوراده وفات ایتمشدر. جسور و غیرتلی بر ذات ایدیسه ده، ساده دل و امور دولتدن غافل ایدی.

Kamusul Alamde Ahmed Paşa maddesi, احمد پاشا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Paşa nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281