احمد پاشا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد پاشا maddesi. Sayfa:794


Ahmed Paşa - احمد پاشا

(كوپریلی زاده فاضل _ ) وزیر اعظم كوپریلی محمد پاشانك اوغلی اولوب، سلطان محمد رابع دوری صدور عظامندندر. ١۰٤٥ تاریخنده پدرینك متصرف بولندیغی كوپریده طوغوب، ابتدا طریق علمی یه سلوك ایله، اكمال تحصیل ایده رك، ١۰٦٧ ده ضحنه چیقمش ایكن، بعض مدرسینك تعریضات حسودانه سندن طولایی، طریقدن عدول ایله، ١۰٦٩ تاریخنده رتبۀ وزارتله ارضروم، وایرتسی سنه شام والیسی اولوب، ١۰٧١ ده درسعادته جلبله، صدر اعظم قاىٔمقامی اولمشیدی. بر سنه صكره پدری ادرنه دن خسته عودت ایدوب، وفات ایتمكله، یرینه صدر اعظم اولمشدر. او صره ده نمچه ایمپراطوری مغایر عهد اردل قلاعنه تعرض ایتمكله، صاحب ترجمه ١۰٧٤ تاریخنده، سرعسكرلك عنواننك دخی انضمامیله، او طرفه عسكر سوق ایده رك، (اویوار) قلعه سنی محاصره، و ٢٦ كون صكره بیوك بر غالبیتله فتح ایتمش؛ و بلغراده عودتله اوراده قیشلادقدن صكره، بهارك حلولنده یكیدن هجومه حاضرلنمقده ایكن، آوستریا ایمپراطوری طرفندن سفیر كوندلمكله شانلی و دولت عثمانیه حقنده نافع بر معاهده عقد ایده رك، مظفراً عودت ایتمشدر. كرید آطه سنده قندیه قلعه سنك محاصره سیله ٢١ سنه دن بری اوغراشلمقده اولوب، مو فقیت میسر اوله مدیغندن، ١۰٧٧ تاریخنده بالذات اي طرفه عزیمتله، یكرمی طقوز آی صرف مساعی و اجتهاد ایتدكدن صكره، ١۰٨۰ تاریخنده قندیه یی فتح ایله، بتون كرید جزیره سنی رحت انضباطه آله رق، دار النصر اتخاذ اولنان ادرنه یه عودت ایتمشدر. ١۰٨٣ ده له قرالی طرفندن مغایر عهد بعض تجاوزات وقوع بولمغله، سفر همایون وقوعنده، فاضل احمد پاشا ركاب پادشاهیدن اصلا آیرلمیه رق، بو دفعه دخی اىٔبات صداقت و اهلیت ایتمش، و ینه مظفراً عودت میسر اولمشدر. كندیسی بو قدر فضل و كمال و محاسن ایله برابر عشرته مبتلا اولدیغندن، و جودینه بعض امراض مستولی اولمش؛ و هنوز ٤٢

یاشنده اولدیغی حالده، اسیر فراش اولوب، ١۰٨٧ تاریخنده ادرنه یه تشریف همایون وقوعنده، معیتده كیتمكه غیرت ایتمش ایسه ده، جسر اركنه قربنده اكمال انفاس حیات ایده رك، جنازه سی استانبوله نقل ایله، پدرینك یاننه دفن اولنمشدر. مدت صدارتی اون بش بچق سنه در. پدرینك تأسیس ایتمش اولدیغی كتبخانه یه علاوةً صاحب ترجمه طرفندن ٨۰۰ قدر كتب معتبره وقف ایدلمشدر.

Kamusul Alamde Ahmed Paşa maddesi, احمد پاشا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Paşa nedir anlami. hakkinda bilgi5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278 285