ابانو

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde ابانو maddesi. Sayfa:5


Abano - ابانو

ایتا لیانك و ندیك ایالتنده ، وپادونك ٨ كیلومتره غرب جنو بیسنده واقع بر شهردر . ٢٩۰۰ اهالیسی واردر . قربنده بولنان ایلیجه لر له مشهوردر . رومالیلر‌ زمانندن قالمه بعض آثار عتیقه سی واردر . روما مور خلر ندن مشهور ( تیت- لیو ) ك مسقط رأسیدر . میلادك ١٦١٢ تاریخنده سحار لقله اتهام اولنه رق ، احراق بالنار اولنان طبیب ( پیترو دابانو ) دخی بورالیدر .‌

Kamusul Alamde Abano maddesi, ابانو osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abano nedir anlami. hakkinda bilgi2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282