اپافوس

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde اپافوس maddesi. Sayfa:772


Epashus - اپافوس

یونان قدیم اساطیرنده ابو الآلهه زعم اولنان مشترینك ایكنه تحویل ایتمش اولدیغی (یو) نام پریدن متولد اوغلی اولوب، والده سنك رقبیه سی اولان (یونون) طرفندن (قوریت) تعبیر اولنان جن طاىٔفه سنه تسلیم اولنمش ایسه ده، مشتری بو جنلری اتلاف ایتمكله، كندیسنی قورتارمش، والده سی (یونون) ك شرندن مصره قاچمش اولدیغی كبی، اپافوس دخی اوراده حكمدار اولوب، (منف) شهر قدیمنی بنا ایتمش، بو مصالدن آكلاشلدیغی اوزره، اپافوس اسكی مصرلیلرك معبودی اولان (آپیس) دن و والده سی (یو) دخی (ایزیس) دن كنایه در.

Kamusul Alamde Epashus maddesi, اپافوس osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Epashus nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281