ابيملك

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde ابيملك maddesi. Sayfa:771


Abimelech - ابيملك

یاخود ابیمالك فلسطینده (جرار) شهر قدیمنك حكمداری اولوب، بونك زماننده حضرت ابراهیم اورایه كلمكله، ابیملك تبعه سنك كوزل قاریلرینی كندی حرمنه آلمغی عادت ایدنمش اولدیغندن، نبی مشار الیهك

زوجه‌ سی ساره یی دخی آلمش ایسه ده، كوردیكی معجزات اوزرینه، بر چوق عطیه لرله حجر اسمنده بر جاریه دخی بالترفیق اعاده ایتمشیدی. _ بونك اوغلی ینه ابیملك اسمیله معروف اولوب، بو دخی حضرت اسحقك زوجه سی ربقه حقنده بویله بر معامله ده بولنمشدر.

Kamusul Alamde Abimelech maddesi, ابيملك osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abimelech nedir anlami. hakkinda bilgi2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282