ابن غانم

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde ابن غانم maddesi. Sayfa:652


İbni Ganim - ابن غانم

(علاء الدین علی بن محمد) دمشق شامك مشاهیر ادبا و شعراسندن اولوب، ٦٨۰ تاریخنده طوغمش، و ٧٣٧ ده وفات ایتمشدر. او صاف ممدوحه اصحابندن اولوب، خانه سی مجمع علما و فضلا ایدی. شو ایكی بیت جملۀ اشعارندندر : لقد غبت عنا والذی غاب محسود وانت علی ما اخترت من ذاك محمود حالنا محلا بعد بعدك ممحلا به كل شی ماخلا لستر مفقسود _ بونك برادری (شهاب الدین احمد بن غانم) و اوغلی (جمال الدین عبدالله بن علی بن غانم) دخی ادبا و شعرادن ایدیلر.

Kamusul Alamde İbni Ganim maddesi, ابن غانم osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi İbni Ganim nedir anlami. hakkinda bilgi6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279 286