ابن خرقی

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde ابن خرقی maddesi. Sayfa:620


İbni Hraki - ابن خرقی

(ابو القاسم عمر بن علی) كبار فقهاء حنبلیه دن اولوب، مذهب مذكوره داىٔر كتب فقهیه یازمش ایسه ده، دمشقده بولندیغی صره ده، بغدادده خانه سی محترق اولوب، آثاری دخی یانمشدر. ٣٣٤ تاریخنده دمشقده وفات ایتمشدر.

Kamusul Alamde İbni Hraki maddesi, ابن خرقی osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi İbni Hraki nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281