آلقوليا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آلقوليا maddesi. Sayfa:322


Alcolea - آلقوليا

((قلعه جق)) معناسنه اوله رق (القلیعه) اسم عربیسندن

غلطدر. بو اسمله اسپانیاده بر قاچ كوچك قصبه بیوك قریه بولنوب، اك مشهورلری (اشبیلیه) ایالتنده ووادی كبیرك ساحل یمیننده واقع اولانیدر، كه ١٨۰۰ اهالیسی ووادیٔ كبیرك اوزرنده ١٩ كمرلی وسیاه مرمردن معمول كوزل بر كوپریسی واردر. بو قصبه ده ١٨٦٨ ده وقوع بولان بر محاربه قرالیچه ایكنجی ایزابلانك سقوطنی انتاج ایتمشدر.

Kamusul Alamde Alcolea maddesi, آلقوليا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Alcolea nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281