آلقوباسه

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آلقوباسه maddesi. Sayfa:322


Alcobaça - آلقوباسه

((الكباسه)) اسم عربیسندن غلطدر. پورتكیزك (لیاره) قضاسنده ولیسبونه نك ١١٧ كیلومتره شمالنده، بحر آطلاسی یه دوكیلن بر كوچك نهرك كنارنده وغایت كوزل بر وادیده واقع بر كوچك قصبه اولوب، ١٥۰۰ اهالیسی، صناعت معماریه سیله مشهور بر مناستری وقربنده عربلرك بناكرده سی اولان بر خراب قلعه سی واردر. _ ناحیه سنك اهالیسی ٣٩٦ ٢٦ كشیدر. _ برازیلیانك ساحل شرقیسنده دخی بو اسمله بر كوچك قصبه بولنوب، (قراولاس) شهرینك برقاچ كیلومتره شمالنده و (پورتوسغورو) نك ١٤۰ كیلومتره جنوبنده واقعدر.

Kamusul Alamde Alcobaça maddesi, آلقوباسه osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Alcobaça nedir anlami. hakkinda bilgi3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283