آلقنادره

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آلقنادره maddesi. Sayfa:320


alcanadre - آلقنادره

اسپانیانك شمال طرفنده آراغون خطه سنده بر نهر در، كه احتماله كوره یرك آلتنه غاىٔب اولان (آرا) چاینك یكیدن ظهورندن حاصل اولوب، هوىٔسقه (یعنی وشقه) ایالتنده شمالدن جنوبه وبعده جنوب غربی یه طوغری جریانله، (والووار) قربنده (سكره) تابعلرندن (سینقه) نهرینه منصب اولور. مجراسی ١٢٥ كیلومتره در. _ بو اسمله قشتاله خطه سنك (لوغردنیو) ایالتنده دخی (ابره) ایرماغنك ساحل یمینی قربنده بر كوچك قصبه اولوب، ١٣۰۰ اهالیسی واردر.

Kamusul Alamde alcanadre maddesi, آلقنادره osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi alcanadre nedir anlami. hakkinda bilgi3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283