خاندانی آلبرت

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde خاندانی آلبرت maddesi. Sayfa:292


Masion d'Albert - خاندانی آلبرت

خاندانی فرانسه نك اك بیوك دره بكلرندن بر خانداندر، كه افرادندن بر قاچی فرانسه خاندان حكمداریسیله صهریت ایتمش، وبیوك مستدلره و اصل اولمشلردر. بو خاندانك مؤسسی (آمانژوسیر آلبرت) اولوب، افرادندن (شارل) فرانسه نك سرداری اولوب، ١٤١٥ تاریخ میلادیسنده واقع (ازینقور) محاربه سنده منهزم ومقتول اولمشدر؛ (ژان) (ناواره) حكومتنك وارثه سنی تزوج ایتمكله، اورانك قرالی اولمشدر؛ بونك اوغلی هنری وحفیده دی (ژانه) دخی ناواره ده حكومت سوروب، بوقادین بیوك (هنری) نك و الده سیدر؛ (سزار فبوس) فرانسه ده مشیر اولمش، ووفاتنده یالكز بر قیز براقمغله، ١٦٧٦ ده بو خاندان منقرض اولمشدر.

Kamusul Alamde Masion d'Albert maddesi, خاندانی آلبرت osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Masion d'Albert nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281