آربه

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آربه maddesi. Sayfa:88


Arbe Rabe - آربه

یاغود رابه آدریاتیق دكیزنده آوستریانك دالماچیا سواحلی قارشیسنده بولنان آطه لردن بیوكلرینك اك شمالیسی اولوب، خرواتستان ساحلی قارشیسنه دوشیور. (پاغو ) جزیره سندن طار بر بوغازله آیرلمش اولدیغی حالده ، ١٦ كیلومتره بویی، ١٧٥ مربع كیلومتره سطحی و ٤۰۰۰ اهالیسی واردر. ( قوآرنرو ) ‌كورفزینك مدحلنده واقع اولوب، (زاره ) سنجاغنه تابعدر. صید ماهیسی ، صیغیر وقویونلری، اورمانلری، مملحه لری و‌كوزل مرمرلری واردر. مركزی آطه نك اسمیله مسمی و ١۰۰۰ نفوسی حاوی‌ بر قریه اولوب، اسكی بر كلیساسی واردر.

Kamusul Alamde Arbe Rabe maddesi, آربه osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Arbe Rabe nedir anlami. hakkinda bilgi3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283