آراواق

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آراواق maddesi. Sayfa:84


Aravak - آراواق

(یاخود) آمریقای جنوبینك شمالنده كاىٔن (غویانه) ممالكنك اهالىْ قدیمه سنی تشكیل ایدن بر قومدر، كه افرادی (قولومبیا ) یه قدر منتشر اولوب، (آلتیل) آطه لرنده دخی بولنمشدر. ممالك مجتمعه نك جهات جنوبیه سنده بولنان (آراپاهو) قومیله مناسبتلری اولمق محتملدر.

Kamusul Alamde Aravak maddesi, آراواق osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Aravak nedir anlami. hakkinda bilgi3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283