اوجن آرام

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde اوجن آرام maddesi. Sayfa:81


Eugene Aram - اوجن آرام

اوجن _ . انكلیز علماسندن اولوب، (یورق) قضا سنك (رامسجیل) شهرنده طوغمش، وپدری باغچوان اولدیغی حالده. میلادك ١٧٣٤ تاریخنده لوندر یه كیدوب، كلتجه، انكلیزجه، لاتینجه، یونانجه، وعبرانیجه لسانلری بیننده كی مناسباتی مبین بر لغات كتابی یازمقده ایكن، قیصقانجلق ساىٔقه سیله اون درت سنه اول ارتكاب ایتمش اولدیغی بر قتلدن طولایی، ١٧٥٨ تاریخنده توقیف اولنوب، ایرتسی سنه یورقده اعدام اولنمشدر. _ (بولور) ك بونامله یزدیغی بر حكایه كبابنك مبنی علیهی اولمشدر.

Kamusul Alamde Eugene Aram maddesi, اوجن آرام osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Eugene Aram nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281