آراقسە

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آراقسە maddesi. Sayfa:79


Araxa - آراقسە

براز یلیانك (میناس جراىٔس) ایالتنده، (پاراناهیبا) قضاسنك مركزی اولان بر شهر در، كه ْ١٩ عرض جنوبی و ْ٥۰ طول غربیده، و (پارانا) ایرماغنك باشلیجه شعبه لرندن اولان (پاراناهیبا) نهرینه دوكیلن (ولهاس) چاینك بر شعبه سی اوزرنده واقع اولوب، ٤۰۰۰ اهالیسی واردر. بو شهر بر عصر اول بر طاقم فراری جانیلر طرفندن تأسیس اولنمشدر. جوارلر نده تو تون زرع، وبعض قبا پموق منسو جاتی اعمال اولنور سه ده، اصل تجارتی حیواناتدن عبارتدر. قضااسنك ١٤۰۰۰ اهالیسی واردر. شهردن ٨ كیلومتره مسافه ده بر طاقم كو كوردلی صو منبعلری واردر، كه جلد خسته لقلری حقنده پك نافع اولدیغی كبی، حیواناته ایچیرلمسنك فاىٔده سی دخی مجرب اولمغله، اوزاق محللردن بیله حیواناتی آیده بر كره اورایه كو توروب، اسقا ایدرلر.

Kamusul Alamde Araxa maddesi, آراقسە osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Araxa nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281