آراس

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آراس maddesi. Sayfa:73


Arras - آراس

فرانسه ایالات شمالیه سندن (پادو قاله) ایالتنك مركزی بر شهر اولوب، (اسقارپه) نهری اوزرنده، پارسك ١٤٩ كیلومتره شمال شرقیسنده وبر قاچ دمیر یولنك نقطۀ التصاقنده اوله رق، ً٣١ َ١٧ ْ٥۰ عرض شمال و ً٢٦ َ٢٦ ْ۰ طول شرقیده واقعدر. برنجی درجه مواقع عسكریه دن اولوب، برنجی اردونك بشنجی فرقه سنك مركزیدر. برنجی درجه ده محكمه سی، تجارت اوطه سی، فرانسه بانقه سنك شعبه سی، كوزل بر مكتی، قرق بیك جلد كتابی حاوی بر كتبخانه سی، تاریخ طبیع وآثار عتیقه موزه خانه سی، نباتات باغچه سی، طب و صیدلانی مكتب اعدادیسی، مهند سخانه سی، ١٧٥٧ تاریخ میلادیسنده تأسیس اولنمش بر جمعیت علمیه سی، بر صنایع جمیعیتی ، تارومالیلرك زمانندن مشهورصنایعی، زراعت وساىٔره ماكینه لرینه مخصوص دوكمه خانه لری، دباغخانه لری؛ بیره، چوراب، جام، مقوی ومشهور دانتله فابریقه لری؛ حبوبات یاغی، شكر، اسپیرتو كارخانه لری؛ حبوبات، شراب، اسپیرتو، یاغ ومعدن كموری تجارتی واردر. شهر غایت تمیز و كوزل اولوب، اولرینك بعضیسی اسپانیول بیچمنده در. اسكی زماندن قالمه ابنیه سی چوق اولوب، از جمله موزه خانه ونباتات باغچه سیله ساىٔر دواىٔری شامل اولان (سنت واست) ‌مناستری میلادك یدنجی عصرنده یاپلمش بر بنادر. كوزل ابنیه ایله محاط بر قاچ میدانی دخی اولوب، بونلرك برنده (ووبان) ك هیكلی ركز اولنمشدر. _ اسكی غاللر زماننده دخی بو شهر نمیوچیا) اسمیله موجود اولوب، (آتربات) قومنك مركزی ایدی. میلاددن ٥١ سنه اول قیصر عسكرینی اوراده قیشلاتمشیدی. جالینوسك زماننده اوراده یاپلان كلیم وساىٔر یوك منسوجاتیله مشهور ایدی. میلادك ٤٥١ تاریخنده (آتیلا)، و٨٨۰ ده نورمانلر طرفندن تخریب اولنه رق، پسقپوسلق مركزی اولمشدر. (فلاندره) قونتلریله (بورغونیه) دوقه لری زماننده آراس شهری خیلی ایلریلیوب، ثروتی چوغالمش

ا

اولدیغندن، ١٣٧٧ ده اون برنجی لویی یه قارشی طورمش، وبو قرال شهرك سورینی هدم ایله، اهالی یی طردایتد كدن صكره، شهری (فرانشیزه) تسمیه ایده رك، تاطرفدن اهالی جلب ایتمش ایسه ده، كند یسنك وفاتنده آراسلیلر طوپلانوب، وطنلرینی آوستریاحكمداری (مكسمیلیان) ە تسلیم ایتمشلردر. دردنجی هزی بو شهر استرداده چالیشمش ایسه ده، موفق اوله میوب، نهایت ١٦٤۰ ده فرانسه یه اعاده اولنمشدر. اهالیسی ٢٧٣۰۰ كشیدر.

Kamusul Alamde Arras maddesi, آراس osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Arras nedir anlami. hakkinda bilgi6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279 286