احمد رسمی افندی

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد رسمی افندی maddesi. Sayfa:798


Ahmed Resmi Efendi - احمد رسمی افندی

مشاهیر رجال دولت علیه دن اولوب، ١١٣٣ تاریخنده طوغمش، و ١٢۰٣ ده وفات ایتمشدر. كریددده كی رسمو قصبه سندن اولمغله، لسان رومی یه دخی آشنا ایدی. قینارجه معاهده سنی امضایه مأمور اولدیغی كبی، سلطان عثمان خان ثانینك وفاتیله سلطان مصطفی خان ثالثك جلوسنی تبلیغ ایچون دخی سفارتله ویانه یه كوندرلمش، و بعده برلینده سفیر اولمشیدی. بو سیاحتنك احوالنی یازمش اولدیغی كبی، روسیه ایله دولت عثانیه آره سنده او وقت واقع اولان محاربه نك تاریخنی دخی تحریر ایتمشدر. بو ایكی اثری مورخ (هامر)

طرفندن آلمانجه یه ترجمه، و سیاحتنامه سنك متنی پارسده طبع اولنمشدر.

Kamusul Alamde Ahmed Resmi Efendi maddesi, احمد رسمی افندی osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Resmi Efendi nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281