احمد پور

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد پور maddesi. Sayfa:797


Ahmed Pur - احمد پور

هندستانك پنجاب قطعه سنده واقع (بهوپال) حكومتنك بر شهریدر، كه بهوپالك ٤٨ كیلومتره جنوب غربیسنده و (اكره) ایله (چناب) نهرلرینك محل تلاقیسنده واقع اولوب، ٣۰۰۰۰ اهالیسی واردر. _ بونك ١٤١ كیلومتره جنوب غربیسنده بو اسمله دیكر بر قصبه دها بولندیغندن، برنجیسی (بارا) یعنی بیوك و بو (چوتا) یعنی كوچك و صفیله تفریق اولنور. _ ینه او قطعه ده و (ملتان) ٦٢ كیلومتره شمال شرقیسنده بر اوچنجی (احمد پور) شهری دخی واردر.

Kamusul Alamde Ahmed Pur maddesi, احمد پور osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Pur nedir anlami. hakkinda bilgi2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282