احمد پاشا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد پاشا maddesi. Sayfa:797


Ahmed Paşa - احمد پاشا

(قیصریه لی _ ) بحریه مشیرانندن اولوب، نفردن یتیشمش، و قریم محاربه سنده حسن خدمتی كورلمشیدی. جزایر بحر سفید وازمیر ویانیه كبی بعض ولایتلرده دفعاتله والیلك ایتمش؛ و اخص آمالی اولان (قپودان پاشا) عنوانیله بحریه نظارتنه دخی ناىٔل اولمشیدی. روسیه محاربه سنده روسجق والیسی بوله رق، اوراده خسته لنمغله، محاربه اثناسنده یعنی ١٢٩٤ تاریخنده درسعادته عودتنده وفات ایتمشدر. غیرتلی و چالشقان بر ذات اولوب، بولندیغی ولایتلرده بعض اصلاحات و اعماراته موفع المشدر.

Kamusul Alamde Ahmed Paşa maddesi, احمد پاشا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Paşa nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280