احمد پاشا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد پاشا maddesi. Sayfa:796


Ahmed Paşa - احمد پاشا

سلطان محمود خان ثانی دورنده قپودان دریا اولان وزرادن اولوب، عن اصل طربزونده كی ریزه اهالیسندندر. مملكتنده پاپوچجیلقله مألوف اولدیغی كبی، درسعادتده دخی بر مدت بو صنعتله مشغول اولمش؛ و بعده ترسانه ده باش چاوش معیتنده چاوش اولوب، بر آره لق باش چاوش و كیلی بولنمش؛ و مكۀ مكرمه مفتاحی كلدیكنده كاغد خانه ده ترتیب اولنان ضیافتلرده خدمتی بكنلدیكندن، باش آغا تعیین اولنمغله، اون اون بش سنه باش آغالق و ترسانه كتخدالغیله امرار او قات ایتدكدن صكره، ١٢٤١ تاریخنده وقوعه كلن و قعۀ خیریه ده حسن خدمتی مشاهده اولنمغله، قپوجی باشیلقله غلطه و بعده لیمان نظارتنه تعیین، و ١٢٤٤ ده میر میرانلق رتبه سیله قپودان دریا نصب، و بعده رتبۀ وزارتله دخی تبجیل اولنمشدر. او سنه محاربه اولمغله، قره دكیزده بر‌ كمی اخذ ایتدیكندن،

مظهر التفات پادشاهی اولوب، دوننمایی ترسانه یه سوق ایدركن، ((محمودیه)) نام اوچ انبارلی یی آرناؤد كویی او كنده قره یه اوتورتمغله، قورقوسندن خسته لنوب، چوق چكمه دن وفات ایتمشدر.

Kamusul Alamde Ahmed Paşa maddesi, احمد پاشا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Paşa nedir anlami. hakkinda bilgi4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277 284