احمد پاشا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد پاشا maddesi. Sayfa:792


Ahmed Paşa - احمد پاشا

(حافظ _ ) سلطان مراد خان رابع دورنده صدارت عظمایی احراز ایدن وزرادن اولوب، عن اصل فلبه یی بر مؤذنك اوغلیدر. سسی غایت كوزل اولوب، طبیعت شعریه سی ولطاىٔف و نكاتدن دخی بهره سی اولمغله، سرای همایونه داخل اوله رق، ندیم خاص غادشاهی اولمشیدی. مرورزمانله طوغانجی باشی اولدقدن صكره، رتبۀ وزارتله قپودان دریا و بعده شام والیسی اولوب،

وان، ارضروم و بغدادجه دخی بعض مأموریتلر ایفا ایتدكدن صكره، ١۰٣٤ تاریخنده دیاربكر والیلكندن مسند صدارته ترفیع اولنمغله، ایران شاهنك الینه كچمش اولان بغدادك استردادیچون ٩ آی چالیشمش ایسه ده، قحط وغلا و خسته لق كبی بعض موانعك دخی انضمامیله موفق اوله میوب، حلبه عودت ایتمكه مجبور اولمش؛ و ١۰٣٦ سنه سی صدارتدن عزل اولنه رق، دسعادته عودتنده، وزیر ثانی اولوب، مصاهرت شرفنه دخی ناىٔل اولمشدی. ١۰٤۰ تاریخنده ثانیاً صدر اعظم اولمش ایسه ده، آنجق یوز اون كون بومقامده قالدقدن صكره، قاىٔمقام رجب پاشانك افسادیله غلو ایتمش اولان اشرار طرفندن شهید اولمشدر. ادیب و شاعر و كریم بر ذات ایدی.

Kamusul Alamde Ahmed Paşa maddesi, احمد پاشا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Paşa nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280