ابراهیم بن بنان

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde ابراهیم بن بنان maddesi. Sayfa:540


İbrahim Bin BEnan - ابراهیم بن بنان

خلفای عباسیه دن معتصم باللهك رىٔیس الاطباسی بولنمش اولان طبیب مشهور (سلمویه بن بنان) ك برادری اولوب، ایكیسی دخی خرستیان اولدقلری حالده، خلیفه نك فوق العاده امین و معتمدلری ایدیلر؛ حتی ابراهیم بن‌ بنانك عهده سنه بیت المال خزینه سنی تفویض، و مهرینی دخی امانت ایتمشیدی.

Kamusul Alamde İbrahim Bin BEnan maddesi, ابراهیم بن بنان osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi İbrahim Bin BEnan nedir anlami. hakkinda bilgi4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277 284